Co o nás napsali:

Rozhovor s Ing. Jiřím Sedláčkem, CSc. – jednatelem společnosti
(časopis Střechy, fasády izolace IV/2005)

Ing. Jiří Sedláček, CSc. – jednatel společnosti „Problematikou izolací, v širším slova smyslu stavební fyzikou, se zabývám už 45 let. V šedesátých letech minulého století jsem s ní začal ve zlínském Centroprojektu a následně jsem ji studoval na VUT v Brně. Potom jsem absolvoval postgraduální studium na pražské stavební fakultě, které vyústilo mojí kandidaturou na téma Dvouplášťové větrané konstrukce. Tuto problematiku jsem studoval i v zahraničí, čímž jsem teorii zvládl. Na jejím základě jsem zpracoval celou řadu různých směrnic pro ministerstva průmyslu a zdravotnictví, které se dodnes používají a platí, protože fyzikální zákonitosti jsou pořád stejné.“

Jak jste se dostal k orientaci na stavební fyziku?

„Přivedly mě k ní okolnosti, neboť v Centroprojektu, kde se tomuto odvětví nikdo nevěnoval, vznikl požadavek na systémové řešení stavební fyziky. Zkusil jsem to a problematika mě zaujala. Našel jsem ve stavební fyzice zalíbení a zůstal jsem jí věrný dodnes. Dělám tak práci, která mě baví, a současně je aktuální - střechy, zateplování a poruchy staveb, vlhkostní a difúzní problémy konstrukcí a další. Řešit tyto problémy opravdu poctivě a fundovaně, to je to, co mě baví. Chci to dělat dobře, a tak by to asi mělo být.“

Vyžaduje práce v tomto oboru nějaké další vzdělávání nebo pouze zúročujete již nabyté vědomosti?

„Fyzikální problémy zůstávají ve svých zásadách pořád stejné, i když se objevují nové výpočtové metody a nové pohledy. V dnešní době jsou to zejména nové materiály, které je třeba v konkrétních situacích správně používat. Problém je v tom, že materiálů je značné množství a orientovat se ve všech informacích není jednoduchá věc. Takže se musím pořád vzdělávat a učit, abych byl v obraze a na takové úrovni, která je pro tento obor nutná.“

Kromě sebevzdělávaní se podílíte také na předávaní vědomostí ostatním ...

„Pět let jsem externě učil na průmyslové škole stavební ve Zlíně, čímž začala moje kariéra pedagogická. Následovalo externí působení na VUT v Brně i spolupráce s vysokými školami v Praze a Bratislavě. Vypracovával jsem oponentní posudky závěrečných diplomových prací, recenze, přednášky, konzultace, publikování odborných článků apod. a v těchto aktivitách pokračuji i dnes. Je to pro mě cenné, protože mladí lidé mají progresivní myšlenky a chuť něco dokázat. Mnohdy tak narazíme na novou myšlenku a já mám to štěstí být u jejího zrodu. Pokud je to možné, tak tímto chci posunovat vývoj kupředu a udávat jeho směr.“

Jak se z dnešního pohledu díváte na byvší typová řešení nejrůznějších konstrukcí?

„Na tuto dobu nevzpomínám moc rád, ale historie taková prostě byla, to nejde vynechat. Byl to však způsob, který nepřispíval k lepšímu. Naopak byrokraticky nařizoval co se má dělat a jak se má dělat. Nedával projektantům a architektům možnost individuálního projevu, což se v konečném důsledku projevilo na stavbách. Odbornost se prosazovala těžko. Ani při tehdejším hodnocení navržená řešení mnohdy neodpovídala požadavkům stavební fyziky. Nebyla to progresivní doba a na našem stavebnictví se podepsala negativně.“

Jaká byla Vaše cesta po roce 1989?

„V roce 1990 jsem se osamostatnil a založil jsem si vlastní firmu, která je dnes specializovaná na izolace staveb, a to jak tepelné, tak akustické a vodotěsné. K tomuto kroku mě mimo jiné vedla tradice, protože můj otec Ferdinand Sedláček byl architektem a stavitelem ve Zlíně. Navrhoval, projektoval a stavěl. Na jeho dílo jsem dodnes hrdý, protože za sebou zanechal kus poctivé práce, se kterou se můžete dodnes setkat na mnoha místech ve Zlíně i na jiných místech republiky. Většinou jde o rodinné vily a já se dnes dostávám do situace, kdy po šedesáti letech rekonstruuji díla svého otce. Tak navazuji na to, co můj otec započal, a já to s novými technologiemi a materiály dotvářím.“

S čím Vaše firma začínala?

„V počátcích firmy nebylo přesně dáno její směřování, to se postupně vykrystalizovalo. Já jsem sice měl představu, že se budu držet stavební fyziky, ale nevěděl jsem, jestli s touto orientací na trhu uspěji. Začal jsem tedy jako projektová kancelář, kde jsme nabízeli projektovou činnost, kterou jsem se snažil koncentrovat ke specializaci stavební fyzika. Asi se to podařilo. Oproti původnímu záměru se však ukázalo, že nestačí nabídnout pouze projekt. Zákazníci i technická veřejnost chtějí i realizaci nebo je dokonce zajímá pouze realizace. Důsledek byl takový, že jsem k projektování připojil i realizace staveb. Dnes je ve firmě osm opravdu dobrých řemeslníků a v případě větších zakázek najímáme další. Kromě dvou již zmiňovaných aktivit jsme začali také provozovat obchod s izolačními materiály. Překonali jsme krušné začátky a dnes již máme dostatečné skladové prostory i zajištěnou včetně dopravy a izolace ve velkém prodáváme. Samozřejmě je také používáme na našich stavbách a v projektech. Jde o širokou škálu materiálů od různých výrobců z domova i ze zahraničí (Německo, Rakousko, Francie, Švédsko, Polsko, Norsko, Itálie a další), ke kterým navíc poskytujeme odbornou a technickou pomoc. Jsem rád, že moji spolupracovníci dnes poskytují zákazníkům fundované informace. Pokud je problém složitější, tj. koncepční nebo akustický, padá rada na má bedra.“

Není toho na Vás trochu moc?

„Abych zvládl vše podle svých představ, chodím spát kolem jedné nebo druhé hodiny v noci a vstávám v šest. Zatím však nemám čas přemýšlet nad tím, jestli mi spánek nechybí. Protože je ale práce opravdu hodně, začínám si vybírat. Přednostně se věnuji zakázkám technicky zajímavějším a obchodně výhodnějším. Hodně mi s technickým poradenstvím a prodejem izolačních materiálů pomáhá naše zaměstnankyně, paní Lukaštíková, ale největší pomoc mám ve své manželce. Jako ekonomka se sice stará o ekonomiku firmy, nicméně za dobu fungování firmy nabyla určité zkušenosti, které zájemcům může poskytnout.“

Materiály jsou dnes vesměs dobré, a tak největší riziko vzniká při jejich pokládce a montáži. Jak bojujete s tímto nešvarem?

Odmítám pracovat s nekvalitními materiály, i když proto jsme ztratili některé zakázky, kde byla požadována nižší cenová relace na úkor kvality. Naší filozofií je dodat kvalitní materiál za tomu odpovídající cenu. To ale opravdu samo o sobě nezajistí výslednou kvalitu. Jde jen o první předpoklad. Druhým krokem je kvalitní projektový návrh. Ten je v mých rukou a snažím se jej udělat co nejlépe. Třetí věc pak jsou lidé, kteří můj návrh realizují, což je asi opravdu nejsložitější problém. Proto musím na stavby téměř denně docházet a kontrolovat a dbát na kvalitu. Dozor si dělám sám, čímž garantuji kvalitu za naši firmu.“

Jak vidíte budoucnost firmy?

„Firma je dobře zavedená a zakázek máme dostatek, nicméně problém se vždy najde. Zatím necítím potřebu firmu rušit, ale přece jen své aktivity redukujeme, tak aby odpovídaly silám, které máme. Pokud mi to zdraví dovolí, budu ve své činnosti na poli stavební fyziky pokračovat. Nemohu totiž zůstat nečinný, když za mnou přijde někdo s problémem. Neumím jej odmítnout.“

Zbývá Vám při vyjmenovaných pracovních povinnostech také čas na soukromí a koníčky?

Manželé Sedláčkovi „Vždy jsem byl zatížen slovem práce, takže pro mě práce je hobby, ve kterém se vyžívám, nehledě na to, že v dnešní době je to základ existence. Pracovat se musí, jen jde o to najít rozumnou míru. Ale mám i jiné zájmy. Energii čerpám na chatě, kde se snažím o aplikaci moderních materiálů a technologií, takže se dá říci, že chata je vzorkovnou v praxi. Současně tam mám možnost vyžití na zahrádce a načerpání sil v přírodě. Rád spojuji pěkné prostředí s pracovními aktivitami.“

Celý náš rozhovor s Ing. Jiřím Sedláčkem, CSc., shrnula výstižně paní Irena Sedláčková: „Můj manžel je zvláštní přírodní útvar - čím má víc práce, tím má víc sil. Nabíjí se prací.“

Za rozhovor děkuje
Alena Georgiadisová


SEDLÁČEK izolace staveb,
spol. s r.o.

Pod vodojemem 3301, 760 01 Zlín
Nahoru | Zpět